دبیرخانه طرح های کلان ملی- معرفی مدیر دبیرخانه
معرفی مدیر دبیرخانه طرحهای کلان ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۲۲ | 

مهندس غلامحسین خالقی

مدیر دبیرخانه طرحهای کلان ملی

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

AWT IMAGE

         

                    

تلفن: 73225808

ایمیل : khaleghi@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه طرح های کلان ملی:
http://www.iust.ac.ir/find-96.13128.30137.fa.html
برگشت به اصل مطلب