دبیرخانه طرح های کلان ملی- ساختار،تشکیلات وشرح وظایف
سازمان، تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه طرح های کلان ملی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۶/۱۲ | 

     

سازمان، تشکیلات و شرح وظایف دبیرخانه طرح های کلان ملی دانشگاه علم و صنعت ایران

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه طرح های کلان ملی:
http://rds.iust.ac.ir/find-96.13131.29503.fa.html
برگشت به اصل مطلب